باخت و اتمام کار و بازهم دسته سه!

سه شنبه 10/3/90 – ساعت 30/16

 

 

 

 

 

 

 

 نفت محمودآباد 1–0 شهرداری لاهیجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری بهشهر1 –1 گیتی پسند اصفهان

 

 

 

 

 

سایپامهر کرج5-0انتظام تهران

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید