برنامه جام حذفی در مرحله یک شانزدهم نهایی

سه شنبه 3/8/90-ساعت 18:00-مرحله یک شانزدهم

پیروزی-مس رفسنجان-آزادی-تهران

مس کرمان-استقلال صنعتی اهواز-شهید باهنر-کرمان-ساعت 15:00

چهارشنبه4/8/90-ساعت 15:00- مرحله یک شانزدهم

مهر کرج-راه آهن-انقلاب-کرج

شهرداری اراک-مس سرچشمه-15 هزار نفری امام خمینی(ره)-اراک

نفت آبادان-گهر زاگرس لرستان-تختی-آبادان-ساعت 16:55

صبای قم-پیام مخابرات فارس-یادگار  امام(ره)-قم

استقلال تهران-شیرین فراز کرمانشاه-آزادی-تهران-ساعت 18:00

/ 0 نظر / 16 بازدید