جدول رده بندی هفته ی پایانی دسته ی سوم

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز ١ سایپامهر کرج ١٠ ٧ ١ ٢ ٨+ ٢٢ ٢ نفت محمودآباد ١٠ ۵ ٢ ٣ ۶+ ١٧ ٣ گیتی پسند اصفهان ١٠ ۵ ٢ ٣ ۵+ ١٧ ۴ شهرداری لاهیجان ١٠ ۴ ٢ ۴ ١+ ١۴ ۵ شهرداری بهشهر ١٠ ٣ ٣ ۴    _ ١٢ ۶ انتظام تهران ١٠  _ ٢ ٨ ٢٠- ٢

/ 0 نظر / 7 بازدید