جدول رده بندی لیگ دسته سوم فوتبال ایران تا پایان هفته ی نهم

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز ١ سایپا مهر کرج ٩ ۶ ١ ٢ ٣+ ١٩ ٢ گیتی پسند اصفهان ٩ ۵ ١ ٣ ۵+ ١۶ ٣ نفت محمود آباد ٩ ۴ ٢ ٣ ۵+ ١۴ ۴ شهرداری لاهیجان ٩ ۴ ٢ ٣ ٢+ ١۴ ۵ شهرداری بهشهر ٩ ٣ ٢ ۴    _ ١١ ۶ انتظام تهران ٩  _ ٢ ٧ ١۵- ٢

/ 0 نظر / 9 بازدید