برنامه مسابقات هفته نهم از مرحله دوم لیگ دسته سه

چهارشنبه 4/3/90 ساعت 30/16

شهرداری لاهیجان – گیتی پسند اصفهان – تختی لاهیجان

نفت محمودآباد – مهر کرج – مجتمع نفت – محمودآباد

انتظام تهران – شهرداری بهشهر – 5 آذر تهران

/ 0 نظر / 10 بازدید