ماه گرفتگی کامل

آغاز گرفتگی جزئی  :  چهار شنبه 25 خرداد ساعت 22و53 دقیقه

 

آغاز گرفتگی کلی  :  چهار شنبه 25 خرداد ساعت 23و52 دقیقه

 

پایان گرفتگی کلی  :  پنج شنبه 26 خرداد ساعت 1و33 دقیقه بامداد

 

پایان گرفتگی جزئی  :  پنج شنبه 26 خرداد ساعت 2و32 دقیقه بامداد

 

 

نکته مهم در خصوص ماه گرفتگی کلی 25 و 26 خرداد

 

 

 

این  ماه گرفتگی به دلیل قرار گرفتن تقریبی ماه در مرکز سایه زمین جزو  نادر ترین پدیده های نجومی می باشد که رنگ ماه در ابتدای خسوف به رنگ سیاه مایل به زرد و آرام آرام سیاه مایل به قرمز و در زمان خسوف کلی به رنگ قرمز جگری دیده خواهد شد این در صورتی است که اکثر ماه گرفتگی های کلی در زمان گرفت کامل به رنگ قرمز مایل به قهوهای ویا قرمز مسی ویا قرمز آجری دیده میشود

 

 

 

مشاهده این پدیده جذاب را فراموش نکنید.

 

 

خواندن نماز آیات در هنگام ماه گرفتگی و خورشیدگرفتگی و یا قضای آن پس از این پدیده ها واجب است.

 

 

منبع:www.reza-karim.com

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید