جدول رده بندی لیگ 3 + نتایج هفته پنجم

* گروه اول مسابقات *

مس سونگون ورزقان 1 - انتظام تهران 0

مقاومت شهرداری مهاباد 0 - نفتون تهران 2

شرکت خلخال دشت 1 - آلومینیوم حکمتی تبریز 1

آذرباتری ارومیه 1 - شهرداری فومن 1

 

جدول رده بندی گروه اول :

 

1- مس سونگون ورزقان : 5 بازی / 5 برد - 0 تساوی - 0 باخت / 14 گل زده - 6 گل خورده / 15 امتیاز

2- نفتون تهران : 5 بازی / 4 برد - 1 تساوی - 0 باخت / 11 گل زده - 3 گل خورده / 13 امتیاز

3- درت کاران مغان اردبیل : 4 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 1 باخت / 8 گل زده - 5 گل خورده / 7 امتیاز

4- کیوان مرغ مهاباد : 3 بازی / 2 برد - 0 تساوی - 1 باخت / 5 گل زده - 4 گل خورده / 6 امتیاز

5- شرکت خلخال دشت اردبیل: 4 بازی / 1 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 4 گل زده - 3 گل خورده / 5 امتیاز

6- صنایع آلومینیوم حکمتی تبریز : 4 بازی / 1 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 7 گل زده - 8 گل خورده / 4 امتیاز

7- آذرباتری ارومیه : 4 بازی / 1 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 6 گل زده - 8 گل خورده / 4 امتیاز

8- انتظام تهران : 5 بازی / 1برد - 0 تساوی - 4 باخت / 3 گل زده - 9 گل خورده / 3 امتیاز

9- شهرداری فومن : 3 بازی / 0 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 3 گل زده - 4 گل خورده / 2 امتیاز

10- مقاومت شهرداری مهاباد : 5 بازی / 0 برد - 0 تساوی - 5 باخت / 3 گل زده - 14 گل خورده / 0 امتیاز

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

* گروه دوم مسابقات *

استقلال ساری 3 - طلایه داران بوئین زهرا  1

شاهین تهران 1 - صبانوین قم 1

آرمین قزوین 0 - البرز شهرداری زنجان 3

سفیدرود آستانه - شاهین کرج ( به علت بارندگی برگزار نشد )

شهرداری لنگرود 3 - عقاب تهران 0

شهرداری آستارا 0 - شهرداری چابکسر 0

جدول رده بندی گروه دوم :

1- استقلال ساری : 5 بازی / 4 برد - 1 تساوی - 0 باخت / 11 گل زده - 4 گل خورده / 13 امتیاز

2- صبا نوین قم : 5 بازی / 3 برد - 2 تساوی - 0 باخت / 11 گل زده - 7 گل خورده / 11 امتیاز

3- البرز شهرداری زنجان  : 5 بازی / 3 برد - 1 تساوی - 1 باخت / 13 گل زده - 9 گل خورده / 10 امتیاز

4- سفیدرود آستانه : 4 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 0 باخت / 9 گل زده - 4 گل خورده / 8 امتیاز

5- شهرداری لنگرود : 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 7 گل زده - 4 گل خورده / 8 امتیاز

6- عقاب تهران : 5 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 8 گل زده - 6 گل خورده / 7 امتیاز

7- طلایه داران سرخپوش بوئین زهرا : 5 بازی / 2 برد - 0 تساوی - 3 باخت / 8 گل زده - 9 گل خورده / 6 امتیاز

8- شهرداری چابکسر  : 5 بازی /  1برد - 1 تساوی - 2 باخت / 5 گل زده - 7 گل خورده / 5 امتیاز

9- آرمین قزوین : 5 بازی / 1 برد - 1 تساوی - 3 باخت / 5 گل زده - 8 گل خورده / 4 امتیاز

10- شهرداری آستارا  : 5 بازی / 1 برد - 1 تساوی - 3 باخت / 4 گل زده - 8 گل خورده / 4 امتیاز

11- شاهین کرج  : 4 بازی / 1 برد - 0 تساوی - 3 باخت / 8 گل زده - 11 گل خورده / 3 امتیاز

12- شاهین تهران  : 5 بازی / 0 برد - 1 تساوی - 4 باخت / 6 گل زده - 18 گل خورده / 1 امتیاز

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* گروه سوم مسابقات *

اتحاد پاکدشت 1 - استقلال جنوب تهران 1

نیما چمستان 2 - پارس فوتبال چالوس 0

شهرداری بهشهر 3 - اترک بجنورد 0

کیمیارشد آق قلا 2 - شهرداری اسلامشهر 0

صنایع شازند 0 - پیروزی گرمسار 1

جدول رده بندی گروه سوم :

1 - خزر محمود آباد : 4 بازی / 3 برد - 1 تساوی - 0 باخت / 4 گل زده - 0 گل خورده / 10 امتیاز

2- اتحاد پاکدشت تهران : 5 بازی / 2 برد - 3 تساوی - 0 باخت /8 گل زده - 4 گل خورده / 9 امتیاز

3- نیما چمستان : 4 بازی / 3 برد - 0 تساوی - 1 باخت / 6 گل زده - 3 گل خورده / 9 امتیاز

4- اترک بجنورد  : 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 6 گل زده - 5 گل خورده / 8 امتیاز

5-  شهرداری اسلامشهر: 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 5 گل زده - 5 گل خورده / 8 امتیاز

6- پارس فوتبال چالوس : 5 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 5 گل زده - 5 گل خورده / 7 امتیاز

7- شهرداری بهشهر : 5 بازی / 1 برد - 2 تساوی - 2 باخت / 7 گل زده - 6 گل خورده / 5 امتیاز

8- استقلال جنوب  تهران : 4 بازی / 1 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 5 گل زده - 5 گل خورده / 5 امتیاز

9- کیمیارشد آق قلا  : 4 بازی / 1 برد - 0 تساوی - 3 باخت / 2 گل زده - 3 گل خورده / 3 امتیاز

10- پیروزی گزمسار : 4 بازی / 1 برد - 0 تساوی - 3 باخت / 4 گل زده - 9 گل خورده / 3 امتیاز

11- صنایع شازند اراک : 5 بازی / 0 برد - 1 تساوی - 4 باخت / 1 گل زده - 8 گل خورده / 1 امتیاز

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

* گروه چهارم مسابقات *

شهرداری بروجرد 1 - پرسپولیس دره شهر

ذوب و فلزات الوند بهار 3 - فجر دهلران 1

دارایی اراک 2 - میناشی اسلام آباد 2

شهرداری بانه 0 - گلچین رباط کریم 0

مهر اراک 3 - شهرداری صحنه 3

هما جوانرود 0 - دارتاک لرستان 1

جدول رده بندی گروه چهارم :

1- شهرداری بروجرد : 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 0 باخت / 6 گل زده - 7 گل خورده / 9 امتیاز

2- فجر دهلران ایلام  : 5 بازی / 3 برد - 0 تساوی - 2 باخت / 8 گل زده - 10 گل خورده / 9 امتیاز

3- میناشی اسلام آباد : 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 11 گل زده - 7 گل خورده / 8 امتیاز

4- دارتاک لرستان : 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 8 گل زده - 6 گل خورده / 8 امتیاز

5- دارایی اراک  : 5 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 10 گل زده - 7 گل خورده / 7 امتیاز

6- گلچین رباط کریم تهران : 4 بازی / 1 برد - 3 تساوی - 0 باخت / 5 گل زده - 2 گل خورده / 6 امتیاز

7- پرسپولیس دره شهر ایلام : 5 بازی / 1 برد - 3 تساوی - 1 باخت / 3 گل زده - 4 گل خورده / 6 امتیاز

8- ذوب و فلزات الوند بهار همدان : 4 بازی /  2برد - 0 تساوی - 2 باخت / 6 گل زده - 9 گل خورده / 6 امتیاز

9-  شهرداری صحنه کرمانشاه  : 4 بازی / 1 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 10 گل زده - 11 گل خورده / 4 امتیاز

10- مهر اراک  : 4 بازی / 1 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 5 گل زده - 7 گل خورده / 4 امتیاز

11- شهرداری بانه  : 4 بازی / 1 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 6 گل زده - 11 گل خورده / 4 امتیاز

12- هما جوانرود : 4 بازی / 0 برد - 1 تساوی - 3 باخت / 4 گل زده - 9 گل خورده / 1 امتیاز

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* گروه پنجم مسابقات *

شهرداری اشکذر یزد 1 - سپاهان نوین اصفهان 2

مس شهربابک 2 - مس نوین کرمان 3

آنزان ایذه 0 - مس رفسنجان 0

فجر خاوران 6 - سراوان سیستان و بلوچستان 0

صفاهان اصفهان 1 - پرسپولیس شیراز 0

شهرداری کهنوج 0 - مینانخل میناب 0

جدول رده بندی گروه پنجم :

 

1- مس نوین کرمان : 5 بازی / 3 برد - 2 تساوی - 0  باخت / 7 گل زده - 3 گل خورده / 11 امتیاز

2- سپاهان نوین اصفهان : 5 بازی / 2 برد - 3 تساوی - 0 باخت / 14 گل زده - 5 گل خورده / 9 امتیاز

3- مس شهربابک : 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 7 گل زده - 4 گل خورده / 8 امتیاز

4- آنزان ایذه  : 5 بازی / 2 برد - 2 تساوی - 1 باخت / 3 گل زده - 2 گل خورده / 8 امتیاز

5- فجرخاوران بیرجند  : 5 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 10 گل زده - 4 گل خورده / 7 امتیاز

6- پرسپولیس شیراز : 5 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 4 گل زده - 2 گل خورده / 7 امتیاز

7- شهرداری کهنوج کرمان: 5 بازی / 1 برد - 4 تساوی - 0 باخت / 3 گل زده - 2 گل خورده / 7 امتیاز

8- صفاهان اصفهان: 5 بازی /  1 برد - 4 تساوی - 0 باخت / 3 گل زده - 2 گل خورده / 7 امتیاز

9-  شهرداری اشکذر یزد : 5 بازی / 2 برد - 0 تساوی - 3 باخت / 4 گل زده - 6 گل خورده / 6 امتیاز

10- مینا نخل میناب هرمزگان : 5 بازی / 1 برد - 2 تساوی - 2 باخت / 2 گل زده - 6 گل خورده / 5 امتیاز

11- مس نوین رفسنجان : 5 بازی / 0 برد - 2 تساوی - 3 باخت / 1 گل زده - 5 گل خورده / 2 امتیاز

12- سراوان سیستان و بلوچستان : 5 بازی / 0 برد - 1 تساوی - 4 باخت / 0 گل زده - 17 گل خورده / 1 امتیاز

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* گروه ششم مسابقات *

 

کارگر بنه گز 2 - شهرداری ممسنی 1

بهمن شیراز 1 - نادری بوشهر 0

سپاهان یاسوج 2 - جهان فولاد اصفهان 3

شهرداری نی ریز 1 - میلاد دزفول 0

رعد پدافند کیش 1 - پرسپولیس گناوه 3

سرداران شهید لردگان 2 - جنوب باغملک 2

 

جدول رده بندی گروه ششم :

1- کارگر بنه گز : 5 بازی / 5 برد - 0 تساوی - 0 باخت / 12 گل زده - 3 گل خورده / 15 امتیاز

2- بهمن شیراز  : 5 بازی / 4 برد - 0 تساوی - 1 باخت / 10 گل زده - 3 گل خورده / 12 امتیاز

3- جهان فولاد اصفهان : 5 بازی / 3 برد - 1 تساوی - 1 باخت / 12 گل زده - 6 گل خورده / 10 امتیاز

4- شهرداری نی ریز فارس : 5 بازی / 3 برد - 1 تساوی - 1 باخت / 5 گل زده - 3 گل خورده / 10 امتیاز

5- نادری بوشهر  : 5 بازی / 3 برد - 0 تساوی - 2 باخت / 15 گل زده - 6 گل خورده / 9 امتیاز

6- پرسپولیس گناوه  : 5 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 5 گل زده - 4 گل خورده / 7 امتیاز

7- شهرداری ممسنی : 5 بازی / 2 برد - 1 تساوی - 2 باخت / 6 گل زده - 6 گل خورده / 7 امتیاز

8- جنوب باغملک خوزستان : 5 بازی /  1 برد - 2 تساوی - 2 باخت / 4 گل زده - 8 گل خورده / 5 امتیاز

9-  سرداران شهید لردگان  : 5 بازی / 1 برد - 2 تساوی - 2 باخت / 7 گل زده - 16 گل خورده / 5 امتیاز

10- رعد پدافند کیش  : 5 بازی / 1 برد - 0 تساوی - 4 باخت / 4 گل زده - 11 گل خورده / 3 امتیاز

11- میلاد دزفول  : 5 بازی / 0 برد - 2 تساوی - 3 باخت / 5 گل زده - 10 گل خورده / 2 امتیاز

12- سپاهان یاسوج  : 5 بازی / 0 برد - 0 تساوی - 5 باخت / 5 گل زده - 14 گل خورده / 0 امتیاز

/ 0 نظر / 17 بازدید