سرپرست سازمان چای کشور:مطالبات چایکاران تا پایان هفته پرداخت مى شود.

رئیس سازمان چای کشور گفت: مقداری تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران به وجود آمد که خوشبختانه با رایزنی های انجام شده، تا پایان این هفته به حساب آنها پول واریز خواهد شد.

مهندس علی محرر در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: از ۱۰ اردیبهشت ماه امسال خرید تضمینی چای از کشاورزان آغاز شد. مقداری تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران به وجود آمد که خوشبختانه با رایزنی های انجام شده، تا پایان این هفته به حساب آنها پول واریز خواهد شد.
علی محرر افزود: همه منتظر اختصاص بودجه از سوی مجلس هستیم. البته خوشبختانه مجلس مصوبه این بخش را به دولت ارائه داده است و تا پایان این هفته قرار است مطالبات کشاورزان چایکار پرداخت شود.
وی تصریح کرد: به دلیل این که دولت در این روزها یارانه خردادماه را به حساب مردم واریز کرده است، اولویت با آنها بود و بعد از آن مطالبات چایکاران پرداخت می شود.

 
/ 4 نظر / 8 بازدید