مراسم هفتمین روز شهادت سرهنگ اسماعیل حسین پور

 

سه شنبه17/3/1390

 

از ساعت16:30الی18:30

 

مکان:مسجد جامع شهرستان لاهیجان