قرعه کشی :  چهار شنبه 5/5/90 - ساعت 10 صبح هتل آکادمی فوتبال

شروع زمان نقل و انتقالات: یک روز پس از پایان مسابقات لیگ دسته سوم فصل 90-89

پایان زمان نقل و انتقالات: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 13/6/90

پایان زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16/6/90

شروع مسابقات: یکشنبه 20/6/90

 شهرداری لاهیجان