شهرداری لاهیجان علی رغم شایستگی های فراوان در آخرین روز از صعود باز ماند. طرفداران تنها تیم شهر چند سال دیگر باید منتظر بمانند!سال بعد این تیم جوان باحضور تیم هایی چون شهرداری لنگرود و شهرداری فومن واحتمالا شهرداری چابکسر و(همچنین شاید شهرداری انزلی هم به این جمع اضافه شود) کار دشوارتری برای صعود خواهد داشت. به نظر می رسد ورود بخش خصوصی بتواند دوای درد فوتبال شهر باشد تا دیگر این تماشاگران متعصب غم و اضطراب را تحمل نکنند.

 به امید آنروز!شهرداری لاهیجان