رتبه تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
١ سایپامهر کرج ٧ ۵ ١ ١ ۵+ ١۶
٢ گیتی پسند اصفهان ٧ ۴ ١ ٢ ۵+ ١٣
٣ شهرداری لاهیجان ٧ ٣ ٢ ٢ ٢+ ١١
۴ نفت محمودآباد ٧ ٢ ٢ ٣    _ ٨
۵ شهرداری بهشهر ٧ ٢ ٢ ٣ ٢- ٨
۶ انتظام تهران ٧  _ ٢ ۵ ١٠- ٢


شهرداری لاهیجان